عناوین و نشان‌ها

دكتر داریوش صفوت با بیش از پنجاه سال تجربه‌ی فعالیت‌های اداری و اجتماعی معتقد است كه احكام، تقدیرنامه‌ها، نشان‌ها و … بیانگر واقعی فعالیت‌های یك انسان در جامعه‌ی امروز نیست. برای اثبات این مدعا، با لبخندی كه در پشت آن یك طنز اجتماعی نهفته است، می‌گوید: «در دهه‌ی شصت، یك حكم از طرف دانشگاه با عنوان: نماینده‌ی تام‌الاختیار دانشگاه تهران در شورای ارزشیابی فیلمِ وزارت ارشاد ملی به من دادند، كه هیچ وقت استفاده نشد و فسخ هم نشد! در قبالش كارهایی انجام شد مثل نظارت چندین‌ماهه روی مركز حفظ و اشاعه از سال ۶۹ به بعد، كه هیچ وقت حكمی بابت آن نگرفتم.
012